Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni jest samorządową instytucją kultury wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury. Biblioteka Publiczna jest placówką ogólnie dostępną, służącą zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej.  Udostępnia różne materiały biblioteczne - książki, czasopisma i inne dokumenty. Staramy się, aby była miejscem przyjaznym i otwartym dla każdego.
W bibliotece istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z Internetu.

 

Dyrektor i Bibliotekarz  mgr Małgorzata Babiarz

Bibliotekarz  mgr Anna Niemiec

Księgowa GBP mgr Magdalena Flejszar