Korzystanie ze zbiorów biblioteki jest bezpłatne.

Wypożyczalnia dla Dorosłych

Do Wypożyczalni można zapisywać się od 15 roku życia
• potrzebne dokumenty: dowód osobisty (nr PESEL) legitymacja studencka lub paszport
• należy wypełnić kartę zapisu
• zapoznać się z Regulaminem Biblioteki
• wyrazić zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm)

Oddział dla Dzieci i Młodzieży

• dziecko zapisuje do biblioteki rodzic lub opiekun i w imieniu młodego Czytelnika podpisuje zobowiązanie
 
Jednorazowo można wypożyczyć 5 książek na miesiąc z możliwością przedłużenia terminu.

 W przypadku zagubienia, zniszczenia książki Czytelnik powinien odkupić ten sam tytuł lub tytuł polecony przez bibliotekarza