DKKlipiec 2021

Dynamiczny rozwój technologii komputerowej oraz ciągle wzrastające znaczenie Internetu w życiu codziennym spowodowały konieczność systematycznego rozwoju kompetencji cyfrowych niemal wszystkich osób. Rozwój tych kompetencji musi następować zarówno w zakresie korzystania z technologii cyfrowych, jak i posługiwania się nimi we wszystkich sferach życia zawodowego i prywatnego.   Dlatego też Gminna Biblioteka Publiczna w Żołyni we współpracy z Fundacją VCC wzięła udział w tym projekcie w ramach programu „Polska Cyfrowa”.
Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych pracowników biblioteki, dzieci i młodzieży
w wieku 10-18 lat oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu. Uczestnikami projektu była młodzież ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej.

   Dzięki udziałowi w projekcie uczestnicy zyskali nowe umiejętności z zakresu dziennikarstwa on-line
i bezpieczeństwa w sieci, między innymi: prowadzenie konta na kanale YouTube, tworzenie własnego bloga, strony internetowej, prowadzenie rozmów grupowych, ochrona komputera przed złośliwym oprogramowaniem, umiejętność rozróżniania treści źródeł legalnych od nielegalnych, zagrożenia internetowe itp. Rezultaty projektu zostały osiągnięte poprzez zdobyte umiejętności i kompetencje oraz sprzęt komputerowy (5 laptopów z oprogramowaniem), które będą służyć czytelnikom naszych bibliotek.

Bardzo dziękuję Pani Katarzynie Głąb za pomoc w rekrutacji młodzieży w trudnym okresie pandemii oraz za pełnienie roli trenera i perfekcyjne poprowadzenie zajęć.

W ramach kampanii promocyjnej projektu zapraszamy dzieci i dorosłych na event na świeżym powietrzu, który odbędzie się na stadionie sportowym przy SP w Brzózie Stadnickiej w dniu
28 lipca 2021 r. w godz. 13.00-16.00

                                                                                                           Małgorzata Babiarz

 

 

Vcc projekt jpg

DSC03167
DSC03170

Strona 8 z 124