Autorka przedstawia w niej próbę historycznego spojrzenia na związki Polek i Niemców w czasie II wojny Światowej. W okupowanej przez III Rzeszę Polsce zabroniono Niemcom nawiązywania wszelkich kontaktów seksualnych z Polkami, Żydówkami i Ukrainkami. Mimo to ani Wermacht, ani SS nie potrafiły skutecznie egzekwować tego zakazu. Relacje seksualne między Polkami a niemieckimi żołnierzami miały różne motywy. Były to kontakty dobrowolne , ale też liczne gwałty, brutalne przestępstwa seksualne i zmuszenia do prostytucji w domach publicznych utrzymywanych przez wojsko. Opowiada też o parach, które połączyła miłość i o rozpaczliwych próbach uzyskania pozwolenia na ślub. Nie brakuje również przykładów sutenerstwa, które często dotyczyło nieletnich pozbawionych możliwości przeżycia. Autorka ukazuje szereg dramatów Polek na podstawie źródeł, odniesień do konkretnych historii czy wypowiedzi kobiet, które anonimowo udzieliły wywiadów, w obawie przed rozbiciem ich rodzin, aczkolwiek wielu z Polaków urodzonych ze związków Polek z Niemcami nigdy nie dowiedziało się o swoich korzeniach.

   Dlatego warto poznać przemilczaną część historii niemieckiej okupacji i podkreślić, że cena za nawiązanie bliskich kontaktów Polek i przedstawicieli Wehrmachtu potrafiła być bardzo wysoka. Mimo że Niemcy byli wrogami, wielu z nich miało całkiem "ludzką" twarz, a nawet byli w stanie nawiązać mocną więź z polskimi kobietami. Książka została wyróżniona Fraenkel Prize in Contemporary History 2014 (w Polsce wydana w 2020 r.) a temat ten ciągle wzbudza wiele kontrowersji i emocji.

DSC03226

Event edukacyjny w Brzózie Stadnickiej

             W związku z promocją projektu ’’Cyfrowe GOKi w podregionie rzeszowskim’’ realizowanego przez Fundację VCC z Lublina wraz z Gminną Biblioteką Publiczną w Żołyni dnia 28 lipca odbył się event edukacyjny przy Szkole Podstawowej w Brzózie Stadnickiej.
W ramach tego spotkania firma INFINITUM z Lublina wraz z grupą swoich animatorów przeprowadziła warsztaty z zakresu robotyki, cyfryzacji i programowania. Były też quizy
z nagrodami oraz zabawy na matach wielkoformatowych. Piknik miał formułę otwartą i był skierowany nie tylko do uczestników projektu, ale także do wszystkich, którzy byli chętni do wspólnej zabawy. To małe wydarzenie plenerowe dało dzieciom wiele radości.
Dziękujemy uczniom ze Szkoły Podstawowej w Brzózie Stadnickiej za udział w projekcie oraz Pani Katarzynie Głąb - nauczycielce za pomoc w organizacji i uczestnictwo w pikniku.

                                                                                                                                                                                                                                                                                  Małgorzata Babiarz

 

Strona 7 z 124